Groen Grimbergen verzet zich tegen het overbodig kappen van waardevolle lindes in de Veldkantstraat.

14 Juni 2019

Groen Grimbergen verzet zich tegen het overbodig kappen van waardevolle lindes in de Veldkantstraat.

Het vorige gemeentebestuur besliste in 2017 om 101 waardevolle, inheemse bomen te beschermen tegen kappen. Het voorstel om de bomen te verwijderen kwam van Chris Selleslagh, toen Schepen van Openbare werken   in het kader van de rioolaansluiting van Hoeveland Zo goed als alle bomen tussen de Humbeeksesteenweg en Hoeveland waren bedreigd bij de heraanleg van de Veldkantstraat. In de plaats daarvan zou er langs beide kanten van de weg een comfortabel fietspad komen  dat echter jammer genoeg dood zou lopen ter hoogte van Hoeveland. Vanaf dan zouden fietsers de gewone rijweg moeten gebruiken richting centrum.

Op aandringen van Groen en met de steun van de CD&V besliste het college in 2017 na een grondige discussie gelukkig anders. Bij de heraanleg van de weg zouden de 98 lindes, de es en de paar wilgen behouden blijven. Het bestaande , smalle fietspad zou verbeterd worden.

Onze verrassing was dan ook groot toen we op de voorbije gemeentelijke commissie infrastructuur moesten vernemen dat de oorspronkelijke plannen terug op tafel lagen. De Veldkantstraat zou na de rioleringswerken heraangelegd worden en de 101 waardevolle bomen zouden worden opgeofferd.

De oppositie kreeg geen inspraak bij deze recente, omstreden beslissing van het college. Het zoveelste voorbeeld van “inspraak nieuwe stijl” van deze coalitie?

Erger is dat de Open VLD misbruik maakte van het gebrek aan voorkennis over dit dossier bij de twee andere coalitiepartners . Deze misten de achtergrondinformatie over de verwerping van het voorstel in 2017.

Eddie Boelens, fractieleider Groen: “Natuurlijk is Groen voorstander van veilige fietspaden. Maar, het heeft geen zin om pakweg 500 meter veilig fietspad aan te leggen om dan de fietsers voor de rest van het traject toch te dumpen in het gevaarlijkste stuk Veldkantstraat waar volgens de meerderheid geen plaats is voor een fietspad. Groen  geeft de voorkeur aan alternatieve fietsroutes voor wie vanaf de Humbeeksesteenweg naar Grimbergen centrum fietst. De verbreding van de Grote Kerkvoetweg biedt mits enkele ingrepen een mooi alternatief en fietsers gebruiken in elk geval liever de Poddegemstraat. . . In het kader van het Landinrichtingsplan voor de Maalbeelvallei komt er daarenboven een  comfortstrook op de hobbelige kasseistroken van de Oyenbrugstraat. Vanaf dan zal het voor fietsers een plezier zijn deze route te kiezen van en naar Grimbergen. “

Indien de nieuwe meerderheid toch voet bij stuk houdt met de plannen voor heraanleg van dit stuk Veldkantstraat biedt  Groen alternatieven aan voor een veiliger verkeer mèt behoud van de lindes. Dankzij slimme ingrepen aan het wegdek wensen we een maximum snelheid van 50km/uur in de hele Velkantstraat . Vanaf Hoeveland  kan tussen de lindes en de weilanden langs beide kanten van de weg een fietspad aangelegd worden. Het volstaat een stuk van het weiland in te nemen om veilig fietsen in een prachtige “lindelaan” voor de toekomst te verzekeren.

We hopen dat het gemeentebestuur openstaat voor onze bereidheid om mee te denken met constructieve voorstellen die bijdragen tot een fietsvriendelijke gemeente. Waar een wil is, is een weg.

 

Eddie Boelens

Fractieleider Groen Grimbergen

0470747424