Groen huldigt Park Potaarde symbolisch in

05 April 2012

Groen huldigt Park Potaarde symbolisch in

Het woonreservegebied de Potaarde is een zeldzame open vlakte in Strombeek, een groene buffer net onder de Brusselse ring. In haar besluit van 17 december 2010 had de Vlaamse regering hier een publiek toegankelijk, niet versnipperd park voorzien van minstens 2,5 ha. Buiten het park konden dan woningen envoorzieningen komen met een ruime aandacht voor sociale koopen huurwoningen. Een voetgangers- en fietsas zou het park verbinden met recreatiegebied Piereman. Groen Grimbergen is verontwaardigd over het lobbywerk dat het schepencollege ondernam bij de Vlaamse Regering om de voorziene 2,5 ha park te laten omzetten in 1,5 ha park, om een immobiliƫnmakelaar en de familie van een CD&V-schepen terwille te zijn. Het Schepencollege is ingegaan tegen het deskundige en gefundeerde advies van haar eigen Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening en de Vlaamse Regering is haar hierin gevolgd, tegen het advies van haar eigen administratie. Wat een gemiste kans voor Strombeek! Daarom heeft Groen Grimbergen met een ludieke actie op 3 maart - door veel buurtbewoners gesteund - het Park Potaarde symbolisch ingehuldigd. Wij kiezen ondubbelzinnig voor 2,5 ha park.MARC ROELANDT

Secretaris Groen Grimbergen

[email protected]