Groen ijvert voor het behoud van 101 waardevolle bomen in de Veldkantstraat

04 Juli 2019

Groen ijvert voor het behoud van 101 waardevolle bomen in de Veldkantstraat

Groen ijvert voor het behoud van 101 waardevolle bomen in de Veldkantstraat Wat vooraf ging In de loop van 2017 besprak het toenmalig schepencollege het voorstel om in het kader van een lokale rioolaansluiting ter hoogte van de straat Hoeveland zo goed als alle bomen tussen Hoeveland en de Humbeeksesteenweg te kappen. Dit zou dan zijn voor de daarbij geplande heraanleg van de Veldkantstraat na de rioleringswerken. In de plaats zou er langs beide kanten van de weg een comfortabel fietspad komen… dat dood zou lopen ter hoogte van Hoeveland. Vanaf daar zouden fietsers de huidige rijweg van de Veldkantstraat moeten gebruiken. Op aandringen van Groen en met de steun van de CD&V besliste het toenmalig college na een grondige discussie gelukkig anders. Bij de heraanleg van de weg zouden de 98 lindes, de es en de paar wilgen behouden blijven. Het bestaande, smalle voetpad zou verbeterd worden tot een waardig fietspad.

Oude plannen weer op tafel

Onze verrassing was dan ook groot op de voorbije commissie infrastructuur te moeten vernemen dat de oorspronkelijke plannen uit de frigo werden gehaald. De Veldkantstraat zou na de rioleringswerken heraangelegd worden zoals eerder gepland. 101 waardevolle, volwassen bomen zouden opgeofferd worden voor een fietspad waar geen grondig onderzoek aan vooraf gebeurde.

 

Met Groen en de andere oppositiepartijen kregen we geen enkele inspraak op de commissie bij deze omstreden beslissing van het schepencollege. Is dit het zoveelste voorbeeld van de “inspraak nieuwe stijl” van deze coalitie? 

 

Kiezen tussen veiligheid en natuur? Nee!

Fractievoorzitter Eddie Boelens: “Natuurlijk is Groen voorstander van veilige fietspaden! Maar, heeft het zin pakweg 500 meter veilig fietspad aan te leggen om fietsers voor de rest van het traject toch te dumpen op het gevaarlijkste stuk Veldkantstraat waar volgens de meerderheid geen plaats is voor een fietspad?” 

 

Grimbergen maakte in 2012 een mobiliteitsplan (www.grimbergen.be/mobiliteit-mobiliteitsplan.html) waarin ook fietsroutes besproken worden. Hier staat letterlijk in dat het fietspad dat de huidige meerderheid nu wil aanleggen n.a.v. de nutswerken, kan “geschrapt worden wegens voldoende veilige alternatieven”.  Gemeenteraadslid Sofie Roelandt kan dit niet begrijpen; “De meerderheid heeft nog geen ander globaal mobiliteitsplan voor Grimbergen opgesteld, ook niet voor de zwakke of actieve weggebruikers. Waarom dan zo halsoverkop een fietspad leggen op een plaats die niet de voorkeur heeft?”Groen geeft de voorkeur aan de alternatieve fietsroutes voor wie vanaf de Humbeeksesteenweg naar Grimbergen-centrum fietst. “Nu reeds bieden de Grote Kerkvoetweg en de Poddegemstraat een alternatief. In het kader van het Landinrichtingsplan voor de Maalbeekvallei komt er daarenboven een comfortstrook op de hobbelige kasseistroken van de Oyenbrugstraat. Vanaf dan zal het voor fietsers een plezier zijn deze route te kiezen naar Grimbergen”, stelt Boelens.

 

Om de veiligheid voor voetgangers en fietsers in de Veldkantstraat te verhogen, vraagt Groen ook de maximumsnelheid van 50km/uur over de ganse Veldkantstraat. Plaatselijke versmallingen van het wegdek moeten er daarbij voor zorgen dat de automobilist niet sneller gaat rijden. 

 

 

Bestuur niet bereid om plannen te herbekijken

De Groene fractie vroeg het bestuur op de gemeenteraad van 27/06 in een lange discussie om de plannen voor de kap van 101 volwassen, waardevolle bomen in de Veldkantstraat voor de aanleg van een fietspad opnieuw te bekijken. “Groen stelde voor de beslissing over dit dossier te integreren in een globale visie voor veilig fietsen en stappen in dit deel van Grimbergen. Deze keer mogen de commissie infrastructuur, experten als de Fietsersbond én de burgers éérst gehoord worden vooraleer er een beslissing wordt gemaakt”, zegt Boelens. 

 

Daarbij moet gestreefd worden naar een globale oplossing voor een veilige fietsverbinding tussen het stuk Humbeeksesteenweg tussen de Oyenbrugstraat en de Veldkantstraat en Grimbergen-centrum. “En als men vanaf Hoeveland dan kost wat kost toch een fietspad wil realiseren, moet er naar een oplossing gekeken worden om de bomen te laten staan en tussen de lindes en de weilanden voor veilige fietspaden te zorgen”, aldus Roelandt. 

 

Het voorstel werd door de meerderheid weggestemd. De bomen zullen gekapt worden. Helaas hebben de 1300 online en papieren handtekeningen en de verbaasde, bezorgde reacties van vele Grimbergenaren geen indruk gemaakt op het bestuur. Roelandt: “Wij blijven ijveren voor de bomen en blijven kijken naar mogelijkheden om deze onbegrijpelijke en kortzichtige beslissing te doen keren.” 

 

Dankzij de inspanningen van Groen deed de meerderheid op de gemeenteraad echter twee beloftes waar aanvankelijk geen sprake van was. 

Vooreerst engageert de meerderheid zich om ter compensatie van de te kappen bomen een locatie te zoeken voor nieuwe aanplanting. Voorlopig hebben ze die niet. Met Groen zullen we het engagement voor een nieuwe aanplant van waardevolle hoogstambomen controleren en opvolgen en daar actief blijven op aandringen. Per gekapte volwassen boom dienen meerdere jonge bomen geplant te worden. De locatie dient zorgvuldig gekozen te worden om te garanderen dan de nieuwe aanplant op lange termijn behouden wordt, zodat iedereen in onze gemeente er van kan genieten.

 

Daarnaast zei de meerderheid ook te kijken om een "kwaliteitsvol fietspad” aan te leggen over het totale traject van de 2km Veldkantstraat. Ook dat engagement zal Groen opvolgen. Zullen de nodige budgetten voorzien worden? Zal het op een veilig losliggend fietspad gaan of schildert men gewoon enkele suggestiestroken op de grond? Is dit wel een haalbaar engagement voor deze beleidsperiode? etc...

 

Wordt vervolgd.

Teken de petitie hier