Groen standpunt bij het Strombeekse mobiliteitsplan.

20 Februari 2024

Groen standpunt bij het Strombeekse mobiliteitsplan.

Groen standpunt bij het Strombeekse mobiliteitsplan.  Veranderende situaties stuiten op weerstand. Dit is niet anders voor het mobilitietsplan voor Strombeek-Bever dat sinds maandag 12 februari uitgerold wordt. Groen Grimbergen  is het volledig eens met de doelstellingen van het plan om het sluipverkeer zoveel mogelijk te weren. Zo zal Strombeek veiliger worden voor voetgangers en fietsers. Indien sluipverkeer en doorgaand verkeer uit Strombeek geweerd worden zal het in Strombeek ook aangenamer wonen zijn.   

Het plan bevat heel wat pluspunten. Zo worden de Victor Soensstraat en de Drapsstraat eindelijk éénrichtingsstraten en biedt de verkeersaanaanpassing van het Gemeenteplein extra mogelijkheden om van deze plek een groene oase en ontmoetingsplaats te maken voor jong en oud. 

Zoals bij de meeste mobiliteitsplannen zijn er ook knelpunten. Mits een aantal aanpassingen kan het plan beter. Groen Grimbergen signaleert alvast de volgende probleemsituaties:  

  • De inwoners uit de buurt van de begraafplaats van Strombeek (Beverstraat en Jozef De Vleminckstraat) wonen aan de rand van Strombeek maar zijn daar ingesloten voor hun autoverplaatsingen. Ze moeten vanaf en naar hun woonplaats via een grote omweg door het centrum van Strombeek waardoor er daar ook terug méér autoverkeer komt. 
  • De verkeersgeleiding via de éénrichtingsstraten leidt autoverkeer langs de scholen waardoor ook daar het autoverkeer toeneemt. Wie bijvoorbeeld uit de Jozef Van Elewijckstraat komt, kan niet meer rechtdoor naar de Rijkendalstraat, maar moet linksaf aan Strombeek Linde en zo langs het St Amandsplein en de St. Jozefschool. 
  • Elke wagen die Strombeek richting Brussel moet verlaten vanuit het  westelijk deel  van Strombeek kan dat enkel door tot aan het einde van de Nieuwelaan te rijden om daar op het zeer druk kruispunt in te voegen op de Antwerpselaan om richting A12 of richting Brussel te rijden. Dat kruispunt is  door de slechte zichtbaarheid zeer gevaarlijk voor de fietsers die het tweerichting fietspad gebruiken. Meer verkeer zal er de situatie voor fietsers nog gevaarlijker maken... 

 

De Strombeekse Groenen inventariseren - geholpen door een aantal buurtbewoners - de verbeterpunten. De komende weken zal Groen de evolutie van de situatie opvolgen en de eventuele blijvende problemen in kaart brengen en voorstellen ter optimalisatie van het plan voorleggen. 

Groen neemt daarbij nota van het feit dat een evaluatie en mogelijke aanpassing van het plan voorzien zijn. Met het oog daarop vraagt Groen aan het gemeentebestuur een meldpunt te openen waar Grimbergenaren met hun voorstellen en opmerkingen terecht kunnen. Om iedereen de kans te geven te reageren stelt Groen voor daarbij een ideeënbus in het cultuurcentrum en Ter Borre te plaatsen. Tenslotte wenst Groen met de meerderheidspartijen in dialoog te gaan om in het belang van alle Strombekenaren het plan te optimaliseren.  

De Strombeekse Groenen. 

19/02/2024