Groen wilde geen Aldi supermarkt aan de Vilvoordsesteenweg.

03 Juli 2023

Groen wilde geen Aldi supermarkt aan de Vilvoordsesteenweg.

We kunnen er niet naast kijken. Aldi bouwt een supermarkt vlak bij het kruispunt Vilvoordsesteenweg – Spaanse Lindebaan. Terecht is er bezorgdheid over de hinder die dit met zich mee zal brengen.

Tot driemaal toe hebben we met de fractie Groen Grimbergen een bezwaarschrift ingediend. Dit zijn de argumenten: 

  • De supermarkt ligt op nauwelijks 150 m van het kruispunt van de Vilvoordsesteenweg met de Spaanse Lindebaan - Driekastanjelaarsstraat. Dit betekent onvermijdelijk files en onveilige verkeerssituaties. De afstand tot de lichten is te kort om voorsorteerstroken aan te brengen.
  • Een supermarkt zorgt voor extra plaatselijk verkeer, waaronder zwaar vervoer voor leveringen en afvalophaling.
  • Wie in de buurt woont kan hinder ervaren door 
   • geluidsoverlast tijdens leveringen
   • lichtpollutie van de lichtreclame
   • meer luchtvervuiling
   • verkeersopstoppingen in de omliggende straten 

 

 

  • Er worden 3 inritten voorzien: 1 voor voetgangers, 1 voor auto’s en 1 voor vrachtwagens. Dit zijn 3 onderbrekingen (in- en uitgaand verkeer) van het fietspad langs de Vilvoordsesteenweg. Onnodig te zeggen dat dit gevaarlijke situaties voor de fietsers oplevert.
  • Het project ligt op een helling en de verharding van de site geeft een hoger risico op wateroverlast in de buurt.

 

 • Dit project, dichtbij het centrum, is stevige concurrentie voor de lokale handelaars. 

 

Ondanks alle bezwaren gaf het gemeentebestuur in 2021 onder de coalitie van Vernieuwing, N-VA en Open VLD de goedkeuring voor de bouwaanvraag van Aldi. Dit is onbegrijpelijk.

Met Groen volgen we dit project van dichtbij op en doen we er alles aan om, nu de bouw en uitbating er komt, de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. 

Groen zet zich in voor een leefbare buurt waar veilig verkeer, ook voor fietsers en voetgangers, centraal staat.