Groen zet druk op de ketel in dossier asfaltfabriek

24 April 2019

Groen zet druk op de ketel in dossier asfaltfabriek

De afgelopen weken regende het klachten van Grimbergenaars over zware geurhinder afkomstig van de asfaltfabriek Viabuild in Grimbergen. Er worden niet-nabehandelde afgassen de lucht ingepompt bij het verwerken van grote hoeveelheden gerecycleerde asfalt. We weten dat Viabuild er al jaren de kantjes afloopt. Groen maakte tijdens de vorige bestuursperiode van deze problematiek altijd een prioriteit. Daarom willen we de huidige coalitie zowel op gemeentelijk als provinciaal vlak wakker schudden en op haar verantwoordelijkheid wijzen. We merken al maanden hoe de gemeente en provincie dit zwak aanpakken, dat burgers op hun honger blijven zitten naar actie en oplossingen...

Waarom is dit zo nefast voor Grimbergen? Het gaat niet enkel om een stinkende, zeer indringende geur; het gaat om de gezondheid van de directe omwonenden maar ook Grimbergenaars in ruime zin. Wanneer men afgast bij de verwerking van gerecycleerde asfalt, komen zéér toxische stoffen (VOS* en PAK*) vrij. Deze zijn bewezen kankerverwekkend.

Groen protesteerde op vrijdag 19 april in de ochtend tegen de steeds terugkerende felle geurhinder, dat keer op keer de alarmbel laat afgaan: dit kan niet gezond zijn!

Groen Grimbergen herhaalt de eisen die we ook stelden toen we in de gemeentelijke meerderheid zaten, maar die door de provincie niet werden opgenomen bij de aanpassing van de milieuvergunning in 2016:

  1. Nabehandeling van de afgassen bij het opwarmen van asfaltgranulaat (onze hoofdeis)
  2. Verwerking van max. 30% asfaltgranulaat (= gerecycleerd asfalt)
  3. TOC* uitstoot correct meten en interpreteren (maximaal 100 mg/Nm3 onder de grafiek)
  4. 15 TOC metingen per jaar respecteren

Onze actie werd door verschillende digitale en gedrukte kranten opgepikt, en Ring TV zond een reportage uit in hun journaal (te herbekijken op https://www.ringtv.be/nieuws/opnieuw-klachten-tegen-grimbergse-asfaltcentrale). We kregen vele steunende, positieve berichten van vele Grimbergenaren. Zelfs van mensen die actief naar oplossingen willen zoeken om Viabuild snel en efficiënt aan filters en nabehandelingsprocessen te helpen. We nemen dit allemaal mee en zullen dit de komende weken verder opvolgen, om zo de druk op de ketel te houden. Het gemeentebestuur moet meer druk uitoefenen bij de provincie zodat de milieureguleringen verstrengd worden tot het absolute minimum om zeker geurvrij en vooral zonder giftige stoffen gerecycleerd asfalt te verwerken! Er moet nú iets gebeuren en wij zullen constructief met iedereen samenwerken om dit doel te bereiken, zodat iedereen weer gerust kan ademhalen en de ramen en deuren openslaan bij heerlijk lenteweer…

Addendum:

Bekijk hier het rapport dat werd gemaakt over deze problematiek in 2016 door het actiecomité, wanneer na 2014 de zware geurhinder begon.

Legenda:

* TOC = total organic carbons (https://en.wikipedia.org/wiki/Total_organic_carbon)

* VOS = vluchtige organische stoffen (https://www.vmm.be/lucht/vos/wat-zijn-vos)

* PAK = Polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Verschillende PAK zorgen in het menselijk lichaam voor DNA-schade en zijn daardoor erg kankerverwekkend. (https://www.vmm.be/lucht/pak)