WIJ HEBBEN EEN HART VOOR GRIMBERGEN

03 September 2023

WIJ HEBBEN EEN HART VOOR GRIMBERGEN

Grimbergen is een diverse gemeente. Elke deelgemeente of wijk heeft specifieke troeven en uitdagingen. De mensen die er wonen zijn het best geplaatst om aan te geven wat goed is, waar het beter kan en hoe hieraan samen kan gewerkt worden. Dit is de aanleiding geweest voor het initiatief ‘Een hart voor…’ van Groen Grimbergen. Na de opstart van ‘Een hart voor Strombeek’ eind 2022 en ‘Een hart voor Beigem’ in april 2023, was het in de zomer tijd voor ‘Een hart voor Grimbergen’. Na gesprekken met een aantal Grimbergenaren, kwamen de organisatoren tot een 8-tal thema’s die belangrijk zijn voor deze deelgemeente.

Mensen wonen graag in Grimbergen, onze gemeente heeft vele troeven. Zalig wandelen in de Maalbeekvallei of het Lintbos, een rijk erfgoed en een mooi historisch dorpscentrum, een actief verenigingsleven, een centrale ligging met alles binnen handbereik. Maar het kan nog heel wat beter. Veel Grimbergenaren vragen MEER AANDACHT EN INZET voor:

Speelruimte

Voor kleuters en jonge spelende kinderen staan op enkele plaatsen kleine speeltuintjes, al is het aanbod de laatste jaren sterk verminderd. Maar ook voor wat oudere kinderen is het belangrijk dat zij zich kunnen uitleven in voor hun leeftijd aangepaste en uitdagende speelplekken en sportpleintjes. Op dit vlak schiet onze gemeente tekort. Hoe fi jn zou het zijn wanneer er in Grimbergen een grote, divers ingerichte speeltuin komt waar zowel jong als oud zich uren kunnen amuseren?

Een bruisend autoluw centrum

Het pittoreske centrum van Grimbergen biedt vele troeven. Echter, voor ons mag het nog meer tot leven komen. Doorgaand autoverkeer ontmoedigen in de kleine straatjes van ons centrum kan hierbij zeker helpen. Het nieuwe mobiliteitsplan schiet op dit vlak nog tekort. Een paar kleine ingrepen kunnen zorgen voor meer plaats voor lokale handel, terrasjes, animatie en gezelligheid. Met het historisch kader als pluspunt, willen we samen met lokale handelaars en inwoners de aantrekkingskracht van het centrum verhogen. 

Groene straten 

Helaas stellen we vast dat in onze gemeente weinig belang wordt gehecht aan groene straten: bomen worden continu gekapt, gesnoeid tot op de stam en onvoldoende geplant. Bomen spelen niet alleen een cruciale rol als natuurlijke airconditioning, maar zijn ook belangrijk voor ieders mentaal welzijn. Bovendien zijn groene wijken en straten aantrekkelijker en hebben ze een grotere uitstraling. Ons doel is om iedereen vanuit zijn woning zicht te bieden op minstens 5 bomen. 

Plek voor jeugd 

De plannen om van de Charleroyhoeve en de aanpalende gebouwen van het vredegerecht een jeugdsite te maken, werden door het huidige gemeentebestuur jammer genoeg op de lange baan geschoven. Nochtans snakken Grimbergse jongeren en jeugdbewegingen naar een eigen plek waar ze ongestoord kunnen samenkomen en plezier maken. Zij verdienen dat hier prioritair werk van wordt gemaakt! 

Veilig fietsen en wandelen 

Op haar laatste fietsrapport scoorde Grimbergen 4/10, ruim onvoldoende! (https:// www.fietsgemeente.be/fietsrapporten). Niet alleen voor fietsers, maar ook voor voetgangers is het een uitdaging om zich veilig te verplaatsen in onze gemeente. De actieve weggebruiker verdient meer aandacht en vooral investeringen in een aangepaste infrastructuur. Het zou een evidentie moeten zijn dat kinderen zelfstandig naar school en hobby’s kunnen gaan, iets waarvoor vele ouders vandaag nog voor terugdeinzen. 

Open ruimte 

Grimbergen wordt steeds meer volgebouwd. De gevolgen hiervan zijn dagelijks te merken: open ruimte gaat verloren, we staan met z’n allen steeds meer in de file en het wordt steeds moeilijker om een plekje te veroveren in scholen en kinderopvang. Het vrijwaren van de nog beschikbare open ruimte is essentieel om de leefbaarheid van onze gemeente te bewaren. Het beperken van het aantal nieuwe verkavelingen kan hier een antwoord op bieden. 

Groen 

Groen gelooft erin dat Grimbergen veel te bieden heeft. Toch staat onze gemeente de laatste jaren onder druk en ervaart de burger op vele vlakken stilstand of achteruitgang. Voor Groen staan de inwoners centraal. Initiatieven om de levenskwaliteit te verbeteren hoeven niet altijd grootse projecten te zijn. Wij geloven ook in het positieve effect van oplossingen op mensenmaat. Groen luistert naar wat de Grimbergenaren bezighoudt en zoekt samen met hen naar haalbare oplossingen. We willen graag meedenken over initiatieven die een leefbaar, bruisend en aangenaam Grimbergen ten goede komen. 

Feestzaal 

Sinds de sluiting van de publieke feestzaal in het Fenikshof is er geen alternatief meer in Grimbergen centrum. Verenigingen die iets willen organiseren, moeten uitwijken naar het POC in Humbeek, de Parochiezalen in Beigem of Verbrande Brug of Den Douwe in Strombeek. Dit is absoluut niet bevorderlijk voor het verenigingsleven in Grimbergen. Opnieuw een centraal gelegen feestzaal zal niet alleen meer leven brengen, maar zal het ook gemakkelijker maken om te voet of met de fiets te komen.