het parkje aan Villa Rijckendael is niet de geschikte locatie voor de broodnodige GO! school in Strombeek-Bever.

04 Maart 2024

het parkje aan Villa Rijckendael is niet de geschikte locatie voor de broodnodige GO! school in Strombeek-Bever.

De Vlaamse regering stelt 5,2 miljoen EUR ter beschikking voor de bouw van een nieuwe basisschool in Strombeek-Bever. Het zou gaan om een school met een éénledige structuur voor 120 kinderen in het basis- en 60 kinderen in het kleuteronderwijs.   Voor Groen Grimbergen biedt deze financiering een unieke kans voor het bouwen van een extra school die Strombeek-Bever broodnodig heeft. Door de keuze van het Rijckendaelparkje als locatie voor deze school brengt het gemeentebestuur de realisatie van het schoolproject echter  in het gedrang. 

Geen inspraak

Zonder inspraak van de bevolking en zonder een grondig onderzoek naar mogelijke locaties voor de nieuwe school besliste de Meerderheid van Vernieuwing, CD&v en N-va immers de school te laten bouwen in het parkje aan Villa Rijckendael. Met het oog op de concretisering van deze beslissing plant het gemeentebestuur nu zelfs de verkoop van de grond van dit parkje voor een bedrag van 643.000 EUR 

Red deze groene oase. 

De keuze van deze  locatie zorgt terecht voor heel wat wrevel bij de buurtbewoners in de Grotewinkellaan, Koningslosesteenweg en St-Annalaan waarvan een deel van de tuinen aansluiten op het gebied. 

Net als de opgerichte burgerbeweging “stadsoase” en de honderden burgers die de petitie van dit initiatief reeds onderschreven eist ook Groen Grimbergen het behoud van het parkje aan villa Rijckendael.

In het sterk verstedelijkte Strombeek is elk stukje groen een plek om te koesteren. Het parkje telt niet minder dan 59 plantensoorten. Er staan mooie haagbeuken en imposante bomen die niet gekapt mogen worden. 

De buurtbewoners knapten de voorbije maanden dit door het gemeentebestuur verwaarloosde gebied op. Ook in de toekomst willen ze toekijken op de netheid en het correcte gebruik van dit gebied. 

Denk vooruit

Door de keuze van deze locatie wringt een toekomstige school zich ook in een krap keurslijf waardoor een eventuele uitbreiding onmogelijk is terwijl een school met een éénledige structuur zelfs nu reeds onvoldoende is om aan de Strombeekse noden tegemoet te komen. 

Bouw een school op “de Rode poortsite”

Voor Groen is de grond op de hoek van de Rodepoortstraat en Grote Winkellaan - eigendom van het O.C.M.W.- de meest geschikte locatie voor een nieuwe school. Door de recente aankoop door het gemeentebestuur van de aangrenzende percelen verhoogt het potentieel van het betrokken gebied. De school zou hierbij  perfect gebruik kunnen maken van de aanwezige sportinrastructuur. Ook voor de aanpak van de uitdagingen op vlak van mobiliteit is deze locatie te verkiezen. 


Eddie Boelens