Maalbeekvallei: in 2022 verwezenlijking van extra parkzone aan de zuidkant of “onder” het recreatief vliegveld

06 Augustus 2021

Maalbeekvallei: in 2022 verwezenlijking van extra parkzone aan de zuidkant of “onder” het recreatief vliegveld

Elke Grimbergse wandelaar of fietser kent de Maalbeekvallei. Het Oostelijk deel dat zich uitstrekt van ‘Salons De Romree’ tot aan de Humbeeksesteenweg is een lust voor het oog. Een mozaïek met vijvers, bosjes, hooi- en grasland en de beek zelf die er als een blauw lint doorheen meandert. De Liermolen, de Tommen- en Oyenbrugmolen zijn stille getuigen van de eeuwenlange economische activiteit in deze bakermat van onze gemeente.

Bescherming van de natuur, plannen voor de toekomst

 

In 1980 reeds werd dit gebied als beschermd dorpsgezicht erkend. Met de vorige bestuursploeg werkten we hard om de natuur- en erfgoedwaarde ervan op te krikken. Het verdienstelijk resultaat ervan is een beheersplan voor de Oostelijke Maalbeekvallei dat door de Grimbergse gemeenteraad en vervolgens door het Agentschap Onroerend Erfgoed op 25 april 2016 goedgekeurd werd.

Het volledige Landinrichtingsplan voor de Maalbeekvallei kan je bekijken op https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/40692, waar je zowel voor stukjes rondom het Recreatief Vliegveld, de Maalbeek, de Tommenmolen als het intussen reeds gerealiseerde Kloosterpoort met park (tussen de Wolvertemsesteenweg en de Vorststraat, zie foto) alle plannen en voorbeelden van uitvoering kan terugvinden.

Het gebied van het beheerplan stemde in grote lijnen overeen met de planzone Maalbeekvallei van het landinrichtingsplan voor de Vlaamse rand dat door de Vlaamse Regering goedgekeurd werd in 2014. We besloten daarom de handen in elkaar te slaan met de Vlaamse landmaatschappij (VLM), die mits akkoord van het gemeentebestuur zowel de kennis als het grootste deel van de middelen ter beschikking zou stellen voor de realisatie van een landinrichtingsplan (LIP) in de Oostelijke Maalbeekvallei.

 

     

Voor het toenmalig gemeentebestuur waar Groen deel van uitmaakte en schepen van onder andere Leefmilieu leverde, was de kroon op het voorbereidend werk de goedkeuring door de gemeenteraad van november 2018, dit voor een uitvoerings- en financieringsplan ter realisatie van het zogenaamde LIP.

Dit plan werd intussen ook goedgekeurd door de Vlaamse regering in april 2020. Tijd dus voor de uitvoering ervan!

 

Wat zal er nog veranderen?

 

In een eerste fase die in 2022 van start gaat, komt er een park met wandelpaadje(s) tussen de Oyenbrugstraat en de terreinen van het Recreatief Vliegveld;

  • De oude afsluiting met het vliegveld verdwijnt.
  • Hier en daar worden zogenaamde “swales” Deze uitgegraven buffers zullen bij overvloedige regenval modderstromen naar de beek helpen vermijden.
  • Er komt een vijver, een speeltuin en picknickweide.
  • Hagen en houtkanten zullen worden aangeplant en een wandelpad van ongeveer 850 meter zal zorgen voor een verbinding tussen het Lintbos en dit nieuw ingerichte deel van de Maalbeekvallei.
  • De huizen waarachter het park loopt krijgen een groene buffer.
  • Ook de omgeving van het jeugdontmoetingscentrum (JOC) waar ook Jeugdhuis Rafiki zit, krijgt een groenere inrichting en de parking zal meer waterdoorlatend worden met grasdallen.
  • Het skatepark wordt ingegroend.
  • Er wordt ook een verbinding voor voetgangers voorzien van het parkgebied naar het recyclagepark, waar parking kan voorzien worden bij eventuele evenementen in de toekomst.
  • Het vroegere voetbalplein en de terreinen van de hondenclubs aan de Oyenbrugstraat worden geïntegreerd in dit nieuwe parkgebied.
  • De hondenclubs verhuizen volledig naar een locatie hogerop langs de Humbeeksesteenweg, waardoor het “park onder het vliegveld” extra groot kan worden en de aangelegde parkings helemaal onthard kunnen worden.

Bekijk onderstaand plan voor meer details (zoom in op je pc of vergroot met je duim en wijsvinger het plan op je smartphone):

 

De Vlaamse landmaatschappij (VLM) staat in voor de werken en de voorfinanciering ervan. De gemeente zelf financiert achteraf ongeveer 30% van de gemaakte kosten.

Na de realisatie van dit “park onder het vliegveld” zal de komende jaren in de Oostelijke Maalbeekvallei werk gemaakt worden van een boomgaard, de verbetering van de waterkwaliteit van de visvijvers, een speelbos, een Maalbeekwandelpad (dat tot helemaal aan de Humbeeksesteenweg zal reiken), een fietscomfortstrook voor de hobbelige kasseien van de Oyenbrugstraat (waardoor op een strook specifiek voor fietsers de kasseien niet voelbaar zijn) en talrijke begeleidende maatregelen die van de Maalbeekvallei een ware koesterplek zullen maken voor elke natuurliefhebber.

We kijken er enorm naar uit dit prachtig plan vorm te zien krijgen, voor de natuur, de biodiversiteit en voor alle natuurliefhebbers van Grimbergen en ver daarbuiten!