MOBIELE CAMERA TEGEN SLUIKSTORTEN

03 Mei 2017

MOBIELE CAMERA TEGEN SLUIKSTORTEN

Sluikstorten is een pest. Zij die er zich schuldig aan maken weigeren een correcte bijdrage te betalen voor hun afval. Onrechtstreeks is de eerlijke burger die inzet op recyclage en wel correct betaalt mee de dupe van dit asociaal gedrag. Voor de gemeentebesturen is de overlast enorm. Zo zijn in Grimbergen twee arbeiders voltijds bezig met het opruimen van sluikstorten. Vorig jaar kostte dit aan de gemeente 220.000 euro. Niet verwonderlijk dus dat we met Groen als meerderheidspartij er alles aan doen om de kanker van het sluikstorten te bestrijden. Om de pakkans te vergroten concentreren onze GAS ambtenaren een groot stuk van hun werk op deze problematiek en we optimaliseren daarbij de samenwerking met de politie. Sluikstorten worden uitgepluisd in de hoop de daders te pakken. Soms gebeurt dat met succes. Bij de opruiming van het spectaculaire stort aan het Mutsaardplein een goede maand geleden werden 8 Pv's opgesteld van 'medeplichtigen'. Sommigen van hen waren 'oude bekenden'

.

De betrapte daders kunnen zich aan een fikse boete verwachten want reeds eind 2013 werden de boetes voor sluikstorten sterk verhoogd. Wie betrapt wordt op het storten van kleine hoeveelheden (een doos, plastieken zak en dergelijke met afval, ?) betaalt bovenop de GAS boete direct 50 euro. Voor omvangrijke hoeveelheden tot 2m³ betaalt de dader tot max 2m³ 500 euro en dit bedrag wordt verhoogd met 250 euro per extra m³. Om de pakkans te vergroten brachten we de voorbije jaren de 'hot spots' voor sluikstorten in kaart. Op 27 april 2017 keurde de gemeenteraad nu ook het gebruik van een mobiele camera goed die ingezet zal worden bij de jacht op sluikstorters.