Negatief advies voor de vergunningsaanvraag van GHELAMCO. Logisch en terecht! Groen Grimbergen tevreden.

20 November 2017

Negatief advies voor de vergunningsaanvraag van GHELAMCO. Logisch en terecht! Groen Grimbergen tevreden.

Het college van burgemeester en schepenen van Grimbergen heeft de nieuwe vergunningsaanvraag van GHELAMCO en de vele argumenten en bezwaarschriften (bijna 2500) behandeld en geeft een negatief advies. Logisch en terecht!

De ganse Noordrand in het verzet: ook de gemeenten Wemmel, Meise en Vilvoorde dienden een bezwaarschrift in.

Omdat GHELAMCO geen bouwvergunning kreeg van de gemeente Grimbergen en ook geen milieuvergunning van de provincie, koos het voor de procedure van een 'omgevingsvergunning' bij de Vlaamse Regering.

Buiten de mogelijkheid om het aantal zitplaatsen in het stadion te verminderen na het EK Voetbal 2020, bleven de innovatiecampus en de 10.000 ondergrondse parkeerplaatsen behouden in deze aanvraag.

Het college geeft een negatief advies omdat verschillende aspecten van de ingediende projectaanvraag onverenigbaar zijn met de vereisten van een goede ruimtelijke ordening. Ook de grote bezwaren op het vlak van de mobiliteit en het milieu blijven.

Vlaamse regering aan zet

Het is nu aan de Vlaamse Regering om na dit negatief advies de aanvraag van GHELAMCO te beoordelen. De argumenten zijn wat ze zijn. Groen Grimbergen kan zich niet voorstellen dat de Vlaamse Regering de bezwaren naast zich neer legt. Zowel GHELAMCO, de Stad Brussel als de Belgische Voetbalbond dienen respect te hebben voor de wetgeving en zich te houden aan de reglementering inzake ruimtelijke ordening en leefmilieu. Wij hebben niets tegen voetbal. Integendeel, maar het moet goed georganiseerd zijn en een feest blijven!

Het project is niet in overeenstemming met het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) en is hinderlijk voor het milieu, de mobiliteit en de leefbaarheid van de omgeving. Het nodige openbaar vervoer naar de site bevindt zich nog in de ontwerpfase en zal zeker niet tegen 2020 operationeel zijn.

Vlaamse Regering mag de Noordrand niet in de steek laten!

De Vlaamse regering moet haar verantwoordelijkheid nemen en resoluut kiezen voor de leefbaarheid in de Noordrand (zie ook het Regeerakkoord 2014-2019 van de Vlaamse Regering bij de punten Vlaamse Rand, Mobiliteit en Leefmilieu). Nu al staat die zwaar onder druk door de dagelijkse verkeersproblematiek en de slechte luchtkwaliteit. Voor Groen Grimbergen past het project met een multifunctioneel stadion (soms voetbal), een innovatiecampus (vastgoed?) en de daarbij horende verkeersellende, niet in de omgeving. Er zijn betere alternatieven voor het voetbal mogelijk.