Nieuwe ‘geïntegreerde’ Burgemeestersconvenant

16 Oktober 2015

Nieuwe ‘geïntegreerde’ Burgemeestersconvenant

Nieuwe 'geïntegreerde'Burgemeestersconvenant

   

 

Vandaag werd in het Europees Parlement het nieuwe 'geïntegreerde' Burgemeestersconvenant gelanceerd. 


Dit wil zo veel zeggen als dat we onze ambities in de strijd tegen de klimaatverandering optrekken en dat we meer gaan inzetten op 'ons aanpassen' aan de reeds voelbare gevolgen van de klimaatverandering. Tegen 2030 wil de EU de uitstoot van broeikasgassen met een extra 20% verminderen, maar voortaan zullen we ook veel meer inzetten op bijvoorbeeld de 'ontharding' van de steden. Minder beton betekent dat overvloedig water zoals niet zo lang geleden in Nice te zien was, veel makkelijker weg kan en dat we overstromingen dus beter de baas kunnen. 


De burgemeester van Heidelberg betreurde terecht dat steden en regio's ontbreken in het 'formele' gedeelte van de aanstaande klimaatconferentie van Parijs. 'Onze' Gentse burgemeester Daniël Termont bevestigde dat het inderdaad beter ware geweest mochten lokale besturen in Parijs mee aan tafel hebben gezeten, maar voegde eraan toe dat het minstens even belangrijk is dat hogere overheden zich engageren. Zij moeten inderdaad de voorwaarden scheppen waarbinnen een goed en coherent lokaal klimaatbeleid kan gedijen. En Vlaanderen heeft, wat dat betreft, nog een lange weg af te leggen?.

 

Eddie Boelens