Nieuwjaarsreceptie Groen Grimbergen

14 Januari 2023

Nieuwjaarsreceptie Groen Grimbergen

De hand staat symbool voor de geborgenheid die de gemeente haar inwoners biedt.

“Vier jaar aankondigingsbeleid.” Zo vatte onze Groen fractie bij monde van Eddie (Boelens) het beleid van de meerderheid kernachtig samen op laatste  gemeenteraad,  afgelopen maand december.

 

Vier jaar aankondigingsbeleid : plannen die reeds bestonden, werden aan het begin van de bestuursperiode ostentatief in de vuilbak gekieperd  (denk aan het sociaal huis, denk aan het mobiliteitsplan voor Strombeek), nieuwe plannen werden met veel getoeter aangekondigd - het ene plan al gekker dan het andere , u herinnert zich vast nog de Jumbo, de nieuwe vleugel aan het gemeentehuis en de afbraak van de jongensschool -, vervolgens werden ook die plannen weer afgevoerd, waarop dan nu wéér nieuwe plannen worden aangekondigd, of bestaande plannen opnieuw werden ingepland zodat hun realisatiedatum dichtbij of voorbij het einde van de bestuursperiode ligt. Om maar een paar dingen te noemen : 

  • Jeugdlokalen Charleroyhoeve van ’22 naar ’24 of ’25, 
  • Parkeerbeleid en Strombeek heraanleg Gemeenteplein van ’22 naar ’23 en ’24,
  • Zijvleugel gemeentehuis van ’22 en ’23 naar ’24 en ‘25

 

En zo zal deze coalitie van Vernieuwing, N-VA en Open VLD / CD&v niet de coalitie van de Grote Vernieuwers worden, zoals ze zichzelf graag voorstelt, maar zal deze coalitie vooral herinnerd worden als de coalitie van de Grote Plannenmakers. We schatten dat het maken en weer afvoeren van al die plannen zeker 1,7 miljoen euro zal kosten aan consultants, architecten, experten en advocaten. Dat is veel geld, belastinggeld van ons allemaal, dat beter had kunnen besteed worden. Aan cultuur bijvoorbeeld, of aan sociaal beleid of ontwikkelingssamenwerking, allemaal domeinen waarvoor deze meerderheid de budgetten bevroren heeft. 

Exemplarisch, karikaturaal zelfs, voor het aankondigingsbeleid van deze coalitie is het mobiliteitsbeleid. Meer dan vier jaar timmert, schaaft en vijlt N-VA schepen Philip Roosen nu al ijverig aan zijn mobiliteitsplan en nog steeds is het er niet. Vier jaar, dat is de tijd waarop een student een master diploma haalt ! 

Er is een plan dat de meerderheid wel tijdig heeft afgerond. 

De meerderheid schonk Grimbergen een nieuw logo. Het logo met de kraai op de hand. 

Een logo wordt ontworpen door een communicatiebureau, maar weerspiegelt altijd de waarden en de visie van de opdrachtgever,  in dit geval de meerderheid. En zo verwijst de kraai in het logo naar het verleden, het verleden van Grimbergen als de gemeente van de kraaischutters.

De hand staat symbool voor de geborgenheid die de gemeente haar inwoners biedt. Vandaar onder het logo “Geborgen in Grimbergen”.

“Zich geborgen voelen”, dat betekent zoveel als zich veilig voelen, maar suggereert ook dat die veiligheid moet aanvoelen als een warm knus dekentje van verbondenheid dat de meerderheid zachtjes over de Grimbergenaren drapeert. Samen zijn we één geborgen gemeenschap, warm, knus, veilig… dat is nobel, ambitieus.

Zoals ik al zei, een logo weerspiegelt steeds de waarden en de visie van de opdrachtgever, en zo worden  Strombeek, Beigem en Humbeek in het logo gesymboliseerd als drie veertjes, drie veertje die “de hand harmonieus flankeren”. 

Welnu, voor Groen zijn Beigem, Humbeek en Strombeek geen “flankerende” deelgemeenten van Grimbergen, 

Voor Groen zijn Beigem, Humbeek en Strombeek volwaardige deelgemeenten,  evenwaardig aan Grimbergen, elk met hun eigenheid, elk met hun charmes en mooie hoekjes, maar ook elk met hun lelijke kantjes en elk met hun uitdagingen.

Met Groen hebben we een hart voor deze verscheidenheid en diversiteit van en in onze gemeente.

Met Groen hebben we een hart voor Strombeek, net zoals we ook een hart hebben voor Beigem, voor Humbeek, voor Bever, voor De Borcht, de Brug én voor Grimbergen. 

En daarom gaan we ook praten met de mensen, om te luisteren wat er bij hen leeft, wat er goed is en wat beter kan, hoe we daar samen iets kunnen aan doen.

Dat deden we al in Strombeek en dat doen we heel binnenkort ook in Beigem en daarna ook in Humbeek en Grimbergen.

Uit onze gesprekken in Strombeek leerden we dat mensen graag in Strombeek wonen omwille van het stedelijke karakter van Strombeek en de voordelen die dat biedt : dicht bij Brussel, winkels, restaurants en diensten op loop- of fietsafstand. 

Anders dan de meerderheid, die het stedelijk karakter van Strombeek steevast als een probleem beschouwt, omarmen we met Groen het stedelijk karakter van Strombeek. We omarmen het als een opportuniteit.  We willen dat Strombeek een modern stedelijk gebied wordt. Modern wil zeggen : veel groen, ruimte voor fietsers en voetgangers, luwer autoverkeer, geen sluipverkeer, meer speelruimte voor kinderen en propere pleinen en straten.

En net zoals we de stedelijkheid omarmen, willen we ook het landelijke karakter bewaren, vrijwaren.  

Voor Groen gaat het bewaren van het landelijk karakter over meer dan het telkens weer voorstellen en afbeelden van Grimbergen als een idyllische postkaart met mooie plaatjes van de basiliek, de abdij of de Liermolen en de Maalbeek. Voor Groen gaat het bewaren van het landelijke karakter vooral over het vrijwaren van de open ruimte, over het daadkrachtig lokaal realiseren van de betonstop. 

En soms is dat verbazend gemakkelijk. Neem nu de weide van de Kerselaar, de groene toegangspoort tot Beigem. De grond is eigendom van de gemeente en dat betekent dat de gemeente  zelf beslist wat met die grond gebeurt : verkavelen of niet verkavelen.  En in tegenstelling tot de meerderheid zijn we hier met Groen zeer duidelijk over : met Groen wordt de Kerselaar niet verkaveld, nog voor geen vierkante centimeter.

Als bedenking hierbij. Het dossier van de Kerselaar zal de komende maanden actueel blijven. Het dossier maakt deel uit van het RUP (Ruimtelijke Uitvoerings Plan) Beigem en daar hoort ook een participatietraject bij. De discussie zal daarbij ook gaan over betaalbaar wonen in Beigem, over sociale woningen en over de draagkracht van Beigem met betrekking tot bijkomende woningen. Het is goed dat die discussie gevoerd wordt. Ze moet gevoerd worden. Alleen moeten we ons hoeden voor een “compromis” waarbij een stukje van de weide van de kerselaar verkaveld wordt en het mooie zicht op de kerselaren “gered” wordt en waarbij  het landelijk karakter van Beigem “bewaard” blijft.   Voor Groen is het bewaren van het landelijk karakter méér dan het bewaren van een mooi zicht. Met Groen doen we niet mee aan een conservatief “postkaartbeleid” dat mooie zichten tracht te bewaren, maar open ruimte vernietigt.  Met Groen staan we een toekomstgerichte ruimtelijk ordening. Het bouwen van sociale woningen ligt ons ook na aan het hart, maar daarvoor zijn andere mogelijkheden dan het aansnijden van open ruimte, ook in Beigem, bijvoorbeeld de site van de jongensschool in de Molenstraat. 

We moeten dus met Groen alert blijven in dit dossier, de verkavelingsdrang zit bij sommige partijen diep in hun DNA. We moeten dus op vinkenslag liggen om te reageren, of beter gezegd op kraaienslag liggen. 

De meerderheid wil dat iederéén zich geborgen voelt in Grimbergen. Dat is een nobel doel, een doel dat je alleen bereikt door verbindend te werken en iedereen zich thuis en erkend te laten voelen in onze gemeente.

En daar mist deze meerderheid toch echt wel kansen. 

Neem nu deze uitnodiging, de uitnodiging die we allemaal in de bus kregen, de uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie aangeboden door het gemeentebestuur, morgenmiddag op het Kerkplein in Grimbergen. 

 “Zien we jou op onze nieuwjaarsdrink?” vraagt de uitnodiging. Hoeveel sterker had deze vraag geklonken indien de meerderheid niet per sé een paar honderd euro advertentieinkomsten bij elkaar had willen schrapen bij onder meer een lokale handelaar in bouwprojecten en een lokale handelaar in conservatief rechts Vlaams nationalistische meningen, maar had ze beslist om de ruimte op deze uitnodiging ter beschikking te stellen van de verschillende, diverse verenigingen in Grimbergen. 

“Zien we jou op onze nieuwjaarsdrink?” had zoveel sterker en geloofwaardiger geklonken indien de meerderheid aan verenigingen gaande van bijvoorbeeld Viva1853# in Strombeek  tot Ferm in Humbeek, gaande van de jeugdbewegingen tot de sportverenigingen, gaande van het repaircafé tot de verschillende fanfares had gevraagd hier hun logo onder te zetten om op die manier de uitnodiging – en dus ook de vraag “zien we jou op onze nieuwjaarsreceptie ?” - kracht bij te zetten. Dàt zou pas verbindend zijn geweest én een stap in de goede richting opdat iedereen zich geborgen zou voelen in onze gemeente. 

Helaas.

Dirk Bauweleers

Voorzitter Groen Grimbergen