PARKING C: ALLE HENS AAN DEK!

24 November 2016

PARKING C: ALLE HENS AAN DEK!

Groen Grimbergen organiseert samen met de Groenen uit de Noordrand (Vilvoorde, Wemmel en Meise) een informatie- en discussieavond om beide vergunningsaanvragen kritisch door te lichten, te beoordelen en ... desgevallend bezwaren in te dienen. Dinsdag 20 december 2016 om 20 uur CC Strombeek ? Zaal Karel Hemmerechts. Welkom en kom mee luisteren en discussiëren. Op 16 november 2016 ontving de gemeente Grimbergen de bouwaanvraag voor het Eurostadion en voor de andere infrastructuur die projectontwikkelaar Ghelamco Invest nv wenst te realiseren op Parking C. Vanaf 22 december 2016.start de inspraakprocedure. Op maandag 12 december 2016 om 19u komt Ghelamco in het CC Strombeek haar 'goed nieuwsshow' brengen. Onze aanwezigheid en kritische vragen zijn uiteraard belangrijk.

Met het indienen van de aanvragen voor de bouwvergunning (gemeente Grimbergen) en de milieuvergunning (provincie Brabant) door Ghelamco, komt het 'stadiondossier' in de laatste rechte lijn!

Verzet tegen de afschaffing van de buurtweg en de dading zijn zinvolle juridische acties en verzetsdaden van het Actiecomité Parking C en burgers om het dossier te vertragen en te bemoeilijken. Groen zat hierbij in een lastige positie. Zo volgt er ongetwijfeld nog een beroep tegen de afschaffing van de buurtweg. Een verwachte reactie, doch ? finaal ligt het dossier op ons bord! Hoogste tijd voor duidelijkheid.

Vanuit het belang van de leefbaarheid van de omgeving, de gezondheid van de bewoners en de keuze voor een duurzame mobiliteit, zal Groen Grimbergen zich kritisch opstellen tegenover beide vergunningen en desgevallend bezwaren indienen. De voorstellen moeten passen in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Grimbergen (GRS) en het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (GRUP VSGB).

De stad Brussel stelt met haar plannen eenzijdig een dictaat aan de Noordrand. Brussel zet de bewoners van de Noordrand voor schut en dwingt hen in deze niet-gevraagde en ongezonde situatie van toenemende verkeersproblematiek en stilstand.

Voetbal is tof, de plaats en de inhoud van het project problematisch

Voetbal is er op de Heizel in het Koning Boudewijnstadion altijd al geweest. Dat is best OK. Zoals in andere landen is het maar logisch dat ook België over een nationaal stadion beschikt. Wat nu voorligt is andere koek: tot 50 matchen per jaar. De toegang tot het stadion op parking C is nu al problematisch zeker in combinatie met alle beurzen en daar bovenop komt nog een winkelcentrum.

Verkeersinfarct

De toegang van het project wordt volledig gekoppeld aan de verbreding van de Ring (RO) en de realisatie van het Brabantnet (drie tramlijnen). Al deze projecten bevinden zich in niet afgeronde onderzoeksfasen en zullen nooit tijdig klaar zijn. Bovendien zorgt een verbreding van de Ring voor een aanzuigeffect en nog meer auto's. De concentraties van fijn stof zorgen nu reeds voor gezondheidsproblemen in de omgeving. Wilfried Geeraerts, voorzitter van de huisartsenkring HARNO waar Wemmel, Meise, Grimbergen en Vilvoorde onder vallen: 'In de Noordrand zijn er beduidend meer patiënten met longproblemen en longkanker. Ultrafijn stof kan een effect hebben op de bloeddruk en daardoor hart- en vaatziekten veroorzaken. In België is de schade veroorzaakt door luchtvervuiling groter dan door verkeersongevallen' (Randkrant oktober 2016).

De focus ligt eenzijdig op het snel realiseren van een nieuw stadion en niet op een geïntegreerd plan voor de toegang ervan en voor de omgeving. Het kan niet dat de wijk Treft wekelijks het lawaai en de drukte van evenementen moet slikken. Er is dringend nood aan de uitwerking en uitvoering van een plan voor een duurzame mobiliteit van en naar de hoofdstad. Groen Grimbergen vraagt om werk te maken van een coherente visie op de ontwikkeling van de Noordrand in samenspraak met de bevolking en de gemeenten.