Persmededeling: Groen Grimbergen dringt aan op uitstel van beslissing EANDIS over Chinese kapitaalparticipatie van 830 miljoen EUR.

29 September 2016

Persmededeling: Groen Grimbergen dringt aan op uitstel van beslissing EANDIS over Chinese kapitaalparticipatie van 830 miljoen EUR.

27.09.16 Groen Grimbergen  

Deze zomer zette de raad van bestuur van energie-distribiteur EANDIS het licht op groen voor kapitaalsparticipatie van China's derde grootste staatsbedrijf de "China State Grid Corporation". Zoals de meeste gemeenteraden gaf ook deze van Grimbergen zonder voldoende inzicht over de ernst en ware toedracht van zaken, zijn goedkeuring. Op basis van het op de gemeenteraad voorliggende dossier kon de ernst van deze beslissing immers niet ingeschat worden.

 

Het Chinese bedrijf wordt gecontroleerd door de Chinese Communistische Partij. Peking verwacht dat China State Grid Corporation overal ter wereld vrije toegang krijgt, terwijl de Chinese energiesector grotendeels verboden terrein blijft voor buitenlandse investeerders. GROEN vindt de verkoop van de Eandis-aandelen aan een private partner daarom geen goed idee.

 

Eandis organiseert op 03.10.16 een bijzondere algemene vergadering voor haar 236 aangesloten gemeenten. Op de agenda staat de goedkeuring van de toetreding van deze  private partner. In ruil voor 14% van de aandelen leggen de Chinezen 830 miljoen euro op tafel. Naast de toetreding staat er ook een statutenwijziging op de agenda waardoor het Chinese staatsbedrijf kan genieten van extra beschermingsmiddelen en bijkomende financiële voordelen. Eén van de zaken is dat de Chinezen hun participatie kunnen verkopen als er geen akkoord gevonden wordt voor belangrijke beslissingen, zoals investeringen, het dividendbeleid of topbenoemingen. Dat is een zwaar drukkingsmiddel, omdat de andere aandeelhouders verplicht kunnen worden de participatie over te nemen als er geen andere geschikte koper gevonden wordt. In dat geval moet er opnieuw geld op tafel gelegd worden door de gemeenten. Vooral deze voorkeursbehandeling van de nieuwe Chinese partner baart GROEN GRIMBERGEN zorgen.

 

Net zoals bij het waterleidingennet en het wegennet, is het beter om dit distributienet in eigen handen te houden. Dit kan via een coöperatief fonds of door de uitschrijving van een obligatielening.

 

De gemeenten doen er goed aan om hun beslissing over de toetreding voorlopig uit te stellen en een betere of ander deal te sluiten of partner te zoeken.

Groen Grimbergen dringt er daarom op basis van voortschrijdend inzicht en de vele vragen die bij deze deal gesteld worden als lid van de Grimbergse meerderheid op aan de eerdere beslissing van de gemeenteraad opnieuw te bekijken. Groen Grimbergen dringt er bij  EANDIS op aan de beslissing over dit zwaarwichtig dossier uit te stellen.

 

Eddie Boelens

Schepen voor leefmilieu, afvalbeleid, duurzaamheid, ontwikkelingssamenwerking en fair trade.

Gsm: 0470747424