Schepencollege schrapt de plannen voor ondergrondse parking met warenhuis en trekt vergunning nieuwe zijvleugel aan gemeentehuis in.

20 Juli 2022

Schepencollege schrapt de plannen voor ondergrondse parking met warenhuis en trekt vergunning nieuwe zijvleugel aan gemeentehuis in.

"Het nieuwe college van burgemeester en schepenen erkent hiermee de gegrondheid van de kritiek op de projecten."

Grimbergen, 19 juli 2022 - Het college van burgemeester en schepenen besliste recent om de concessie voor de bouw van een ondergrondse parking met winkelruimte in te trekken en om de plannen voor de nieuwe zijvleugel naast het gemeentehuis aan te passen.

 

Op 28 februari 2022 maakte de vorige Grimbergse coalitie haar plannen bekend om een ondergrondse parking met warenhuis te bouwen aan het Prinsenbos in centrum Grimbergen. Hierop kwamen heel wat bezwaren van bezorgde handelaars en inwoners. Men vreesde voor veel meer verkeer in een schoolomgeving, een aantasting van het dorpszicht en een negatieve impact op de plaatselijke middenstand.
 

Daarnaast werden tegen de bouw van een nieuwe zijvleugel naast het bestaande gemeentehuis verscheidene beroepsprocedures ingesteld bij de provincie.

 
“Er kwam bijzonder veel kritiek op de plannen. Voor het ondergrondse warenhuis bleek er helemaal geen draagvlak. Maar ook bij de vergunbaarheid van de zijvleugel rezen steeds meer vragen,” zegt aangewezen-burgemeester Bart Laeremans. "In plaats van jarenlang te procederen, kiezen we er als nieuw bestuur (Vernieuwing, NVA en CD&V) voor om rekening te houden met de belangrijkste bezwaren en om onze plannen aan te passen."

 

“We beslisten om de hoofdwerking van het sociaal huis finaal in Strombeek-Bever te houden, kortbij het grootste deel van de hulpvragers. We kunnen zo de plannen voor de nieuwe zijvleugel bijsturen, met behoud van de karakteristieke buitengevel van de oude jongensschool.", zegt Trui Olbrechts (CD&V en schepen van financiën)

 

Philip Roosen (N-VA en schepen van mobiliteit) voegt daaraan toe dat ondertussen “Ook de inzichten op het mobiliteits- en ruimtelijk beleid binnen de gemeente zijn gewijzigd.  Er werd niet over een nacht ijs gegaan. Er werd constructief overleg gepleegd met de school Prinsenhof waarvoor de bouw van 6 nieuwe klaslokalen was opgenomen in de omgevingsvergunning, met de aannemer en met de architect. Binnenkort zitten we met deze partners opnieuw samen om de gewijzigde plannen vorm te geven en zo tot een gedragen resultaat te komen.”

 

Het nieuwe college van burgemeester en schepenen erkent hiermee de gegrondheid van de kritiek op de projecten. Ze besliste daarom op 12 juli 2022 om de gunning voor de ondergrondse parking in te trekken. Op 18 juli 2022 besliste het nieuwe college tevens om de omgevingsvergunning in te trekken voor de bouw van de nieuwe zijvleugel, met het oog op een aanpassing van de plannen. Op 19 juli verscheen het persbericht van het bestuur dat je hier kan lezen.