Sterk Grimbergs Kattenkabinet aan kant gezet

18 Juni 2020

Sterk Grimbergs Kattenkabinet aan kant gezet

In mei besliste het gemeentebestuur om de bestaande samenwerking met het Kattenkabinet stop te zetten. Het Schepencollege koos ervoor om per 1 juli een overeenkomst af te sluiten met het Dierenopvangcentrum van Zemst. Voor Groen zijn zowel het Dierenopvangcentrum van Zemst als vzw Kattenkabinet waardevolle organisaties in de aanpak van zwerfkatten. We vinden het spijtig dat door de keuze voor het centrum de werking van het Kattenkabinet buiten spel wordt gezet. Ook de communicatie en het overleg met de betrokkenen liet te wensen over.

Een sterk netwerk voor zwerfkatten

Voor wie hen nog niet kent: het Kattenkabinet is een vzw, gestart in 2017, die zich inzet voor de zwerfkattenproblematiek in onze gemeente. Het vorige gemeentebestuur werkte constructief samen met het Kattenkabinet; zij konden beroep doen op het budget dat de gemeente ter beschikking heeft voor de sterilisatie van katten uit Grimbergen. Ondertussen is het Kattenkabinet een vast begrip in Grimbergen. Ze tellen meer dan 50 vrijwillige medewerkers en duizenden sympathisanten. 

Vele diervriendelijke burgers vonden hun weg naar dit lokale aanspreekpunt: mensen die ongerust waren over de gezondheid van een dier in hun buurt, mensen die op zoek waren naar hun verloren huisdier, mensen die zwerfkatten en kittens signaleerden. Zwerfkatten werden gesteriliseerd en gecastreerd, opgevangen bij een opvanggezin en er werden baasjes voor gezocht. Door de adoptie aanpak kregen de zwerfkatten en kittens een huiselijke opvang. Vele ‘kattenouders’ zijn het Kattenkabinet dan ook ontzettend dankbaar voor het fantastisch werk dat ze leverden. 

Einde mei werd iedereen die met dierenwelzijn begaan is opgeschrikt door een open brief van het Kattenkabinet op hun Facebookpagina. We lezen een schrijnend verhaal. Hoe Schepen van Dierenwelzijn, Philip Roosen (N-VA), aanvankelijk positief en beloftevol uitkeek naar overleg met het Kattenkabinet en andere experten om zijn ambitie ‘Diervriendelijke gemeente’ waar te maken. Hoe dan de gesprekken doorheen de maanden verstomden en verzuurden. 

Het Kattenkabinet bleef op hun honger qua ondersteuning en begrip vanwege het gemeentebestuur. Naarmate de werking groeide, kon men steeds meer dieren opvangen en verzorgen. Philip Roosen vertaalt dit in Het Laatste Nieuws (artikel 29/05/2020) ‘dat de huidige aanpak voor het inperken van het aantal zwerfkatten niet werkt’. De kosten namen toe terwijl de gemeente de professionele werking in vraag stelde. Het vertrouwen in een constructieve samenwerking was helemaal zoek. Het voorstel van het Kattenkabinet om een degelijke overeenkomst te sluiten werd van tafel gegooid. 

Het verdict viel op het Schepencollege van 18 mei. De trekkers van het Kattenkabinet hebben de beslissing zelf gelezen via de besluitenlijst van het Schepencollege op de gemeentelijke website: Het schepencollege gaat principieel akkoord met de aansluiting bij het erkend dierenopvangcentrum Zemst met het oog op het behalen van het label ‘diervriendelijke gemeente van de provincie Vlaams-Brabant’ en het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het zwerfkattensterilisatieplan.


Een gemiste kans tot samenwerking

Met Groen stellen we vast dat het Schepencollege en meer bepaald Philip Roosen, toen nog Schepen van Dierenwelzijn, een mooie kans heeft laten liggen om met vereende krachten samen te werken aan de zwerfkatten problematiek in Grimbergen.

We begrijpen dat men voor het label ‘Diervriendelijke gemeente’ meerdere opties onderzoekt om tegemoet te komen aan de vereisten voor dierenwelzijn. Een uitgekiend zwerfkattenbeleid hoort daarbij. We vinden het spijtig dat bij de uiteindelijke beslissing niet verder is nagedacht over hoe de beide organisaties, Dierenopvangcentrum Zemst en het Kattenkabinet in de toekomst kunnen samenwerken.

In tegenstelling tot wat het gemeentebestuur beweert, is het Kattenkabinet een erkende asielwerking; Het verschil met het klassieke asiel in Zemst is dat ze zonder vaste locatie met kooien werken, maar met opvanggezinnen. Door de groeiende en verspreide werking slaagden zij er in vele Grimbergenaren te sensibiliseren en constructief te laten meewerken aan de zwerfkatten problematiek. 

Door maximaal in te zetten op adoptie van zwerfkatten en gevonden kittens bood het Kattenkabinet een positief perspectief voor mens en dier. Dàt dringt de zwerfkattenproblematiek pas terug... Over dit laatste vinden we amper informatie op de website van Dierenopvangcentrum Zemst: er zijn welgeteld 1 hond en 0 kittens voor adoptie beschikbaar. (raadpleging op 24 juni 2020).

Het gemeentebestuur ziet volgende voordelen in het samenwerken met het Dierenopvangcentrum van Zemst:

 • Elke kat die geen eigenaar heeft of niet geïdentificeerd kan worden, wordt beschouwd als een zwerfkat.
 • Aids- en leucosezwerfkatten worden geëuthanaseerd.
 • Drachtige kattinnen worden tot 3 dagen voor de geboorte geaborteerd.
 • Droogvoer wordt gratis ter beschikking gesteld.
 • Alle administratie wordt ten laste genomen. Dagelijkse update van meldingen en
 • direct raadpleegbaar door gemeente.
 • Een sensibilisatiecampagne rond het preventief onvruchtbaar maken van huiskatten
 • wordt in gezamenlijk overleg georganiseerd.
 • Reeds 8 vrijwilligers uit Grimbergen werken in dit Dierenopvangcentrum.

Vooral het laatste punt staat in schril contrast met de meer dan 50 vrijwilligers van het Kattenkabinet. We kunnen begrijpen dat deze mensen na de kaakslag met een moeilijk dilemma zitten om al dan niet mee te werken met het Dierenopvangcentrum in Zemst.  

Daarenboven stelde Dierenopvangcentrum Zemst een voorwaarde: de gemeente diende naast de samenwerkingsovereenkomst ook een contract af te sluiten voor het ophalen van gevonden dieren (honden en katten). Hieraan is een kostprijs verbonden van 0,3€/inwoner (nu 11.250€/jaar voor 37.500 inwoners). We vinden het spijtig dat deze forfaitaire som automatisch naar Zemst gaat om van Grimbergen een diervriendelijke gemeente te maken. 

Voor Groen zijn zowel het Dierenopvangcentrum van Zemst als vzw Kattenkabinet waardevolle organisaties in de aanpak van zwerfkatten. Deze twee initiatieven hadden elkaar kunnen versterken en zich samen nog beter kunnen organiseren. Door eenzijdig te kiezen voor het centrum in Zemst, mist Grimbergen vanaf nu een belangrijk lokaal aanspreekpunt en netwerk.

 

Communicatie en overleg cruciaal

Volgens het Schepencollege was de keuze voor het asiel van Zemst onafwendbaar en  niet te combineren met een verderzetting van de werking van het Kattenkabinet. Groen  Grimbergen is het daarmee ronduit oneens en zit met het wrange gevoel dat de massale inzet van vrijwilligers niet ernstig werd genomen. De Schepen vond het blijkbaar zelf overbodig om het Kattenkabinet in te lichten over wat er aan het gebeuren was, laat staan ze op de hoogte te brengen van de beslissing.

Nochtans, in het eerste hoofdstuk van het beleidsplan 2019-2024 lezen we onder de titel ‘een professionele dienstverlening voor de burger’: 

 • Transparantie en open communicatie met onze burgers en andere betrokkenen vormen de rode draad doorheen ons beleid.
 • Hoffelijkheid, luisterbereidheid, klantvriendelijkheid en een professionele opvolging moeten de standaard zijn voor het gemeentepersoneel en het bestuur.

Van deze beloftes van het huidige bestuur vinden we bitter weinig terug in het pijnlijke verhaal van het Kattenkabinet. 

Het wel en wee van het Kattenkabinet heeft in de staart blijkbaar gezorgd voor wat animo binnen de Grimbergse meerderheid. Amper enkele weken later staat Philip Roosen zijn schepenambt van Dierenwelzijn af aan Jean-Paul Windelen. Weliswaar in de context van een ruimere stoelendans waarbij men de bevoegdheden maximaal wil laten aansluiten bij de talenten en interesses. Philip Roosen zal voortaan de bevoegdheden digitalisering en communicatie voor zich nemen.

Groen Grimbergen is steeds in contact gebleven met de organisatoren en de vrijwilligers van het Kattenkabinet. We willen samen met hen bekijken hoe datgene wat zij in Grimbergen gerealiseerd hebben, kan verdergezet worden en hoe we hen kunnen ondersteunen. Je kan de actualiteit blijven volgen via hun Facebookpagina:  https://www.facebook.com/hetkattenkabinet/