STIL STAAN BIJ PARKING C!

15 Oktober 2016

STIL STAAN BIJ PARKING C!

VOETBAL OP DE HEIZEL  Brussel is bij de 13 steden die het Europees Kampioenschap (EK 2020) willen organiseren. Tenminste, als er een nieuw stadion klaar is met 60.000 zitplaatsen tegen 2019. Voetbal is er op de Heizel in het Koning Boudewijnstadion altijd geweest. Dat is best OK. Zoals Londen, Parijs of Warschau is het logisch dat ook België over een nationaal stadion beschikt. Wat nu voorligt is echter van een totaal andere orde: tot 50 matchen per jaar! RSC Anderlecht komt er immers ook spelen voor halfvolle of halflege tribunes en de site is meer dan voetbal! Bovendien is de toegang tot het stadion, in tegenstelling tot de stadions in de meeste Europese hoofdsteden, zelfs nu al problematisch op het vlak van de mobiliteit.

RENOVATIE BOUDEWIJNSTADION

Groen Grimbergen betreurt dat er geen grondig onderzoek is gebeurd naar mogelijke alternatieven zoals de renovatie van het Koning Boudewijnstadion met het behoud van de atletiekpiste. Met het voorliggende project verdwijnt de Memorial Van Damme.

Dit alles heeft te maken met de obsessie om binnen de vereiste voorwaarden van het EK 2020 te vallen waarbij de timing als drukkingsmiddel wordt gebruikt.

 

DE HEIZEL: MEER DAN VOETBAL

 

Het door Ghelamco voorgestelde project omvat meer dan voetbal: er komen ook kantoren, een paviljoen en een innovatiecampus. Het blijft ook de plaats voor de organisatie van bestaande en nieuwe beurzen en evenementen. Daar bovenop wil de Stad Brussel ook nog het winkelcentrum NEO inplanten.

Onvermijdelijk zullen verschillende activiteiten tegelijkertijd plaatsvinden (Autosalon, Batibouw, Voedingssalon,?). Stel dat naast een wedstrijd Anderlecht-Club Brugge ook het Autosalon plaats vindt met als toetje in Paleis 12 een optreden van Stromae! Groen Grimbergen vreest dat deze combinaties zullen leiden tot een onontwarbare verkeersknoop.

 

VERKEERSINFARCT NOORDRAND

 

De locatie ligt in een zone met een reeds verzadigde verkeerssituatie en  nergens staat het verkeer meer stil dan ter hoogte van Parking C. De bereikbaarheid is problematisch. De meeste bezoekers komen met de auto en de wegen zijn nu al overvol. Om de woonomgeving van de autotoevoer af te schermen wordt de toegang van het project volledig gekoppeld aan de verbreding van de Ring (RO) en de realisatie van het Brabantnet (drie tramlijnen van De Lijn in en rond Brussel). De extra tramlijnen zijn uiteraard een goede zaak, maar de verbreding van de Ring echter zal zorgen voor een aanzuigeffect met nog meer wagens en meer files en biedt geen oplossing.

Al deze projecten bevinden zich in niet afgeronde onderzoeksfasen (milieu effecten rapport of MER, onteigeningen, vergunningen, aanbestedingen, enz.). Het is volgens GROEN Grimbergen onmogelijk deze klaar te krijgen tegen de voorziene datum. De Vlaamse Overheid plant vanaf 2019 werken aan de Ring die vier jaar zullen duren en ongetwijfeld een grote hinder zullen veroorzaken op de toegang tot Parking C.

Nog meer verkeer heeft ernstige gevolgen voor de omgevingskwaliteit voor de bewoners en voor het milieu. De grote concentraties van fijn stof en lawaai zijn nu reeds oorzaak van gezondheidsproblemen bij de bewoners uit de omgeving.

 

RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN GRIMBERGEN

 

In haar eigen Gemeentelijk Ruimtelijke Structuurplan onderschrijft Grimbergen voor Parking C de visie van een gemengde stedelijke ontwikkeling die aansluit bij de bestaande structuur van de wijk Treft. Ook hier knelt het schoentje, want de plannen zijn niet conform de visie van Grimbergen! Bovendien is het ook niet duidelijk of dit project voldoet aan het Gewestelijk Ruimtelijk Structuurplan.

KAR VOOR HET PAARD

De tijdsdruk om tegen 2020 een stadion te realiseren minimaliseert de negatieve effecten op de omgeving. Deze tijdsdruk en de normering van de UEFA mogen geen reden zijn om het onderzoek naar de effecten op de mobiliteit en de omgeving te verdringen. Spijtig genoeg ligt de focus te sterk op het snel realiseren van het stadion en niet op een geïntegreerd plan voor de toegang ervan en voor de omgeving.

 

CONCLUSIE

 

Groen Grimbergen kan zich vinden in een voetbalstadion op de Heizel maar eerst moeten volgende essentiële punten op orde gesteld worden:

 

  1. Er is dringend nood aan de uitvoering van een lange termijnplan voor een duurzame mobiliteit van en naar de hoofdstad. Het tijdperk van koning auto heeft zijn limieten bereikt. Er moet ten volle voor 100% ingezet worden op een degelijke uitgebouwde infrastructuur voor fietsverkeer en openbaar vervoer + een combinatie ervan.

  2. De plannen voor de verbreding van de RING dienen opgeborgen. De verbreding zal enkel zorgen voor een aanzuigeffect van nog meer voertuigen en zal zelfs niet volstaan in het licht van andere megacomplexen zoals Uplace en Neo.

De leefbaarheid van Strombeek, Grimbergen, Wemmel en Meise wordt nu al bedreigd door de regelmatige overschrijding van het toegelaten fijn stof. De gezondheid van de bevolking gaat voor!

  1. Grote projecten dienen voldoende gebufferd te worden van woonkernen. Het kan niet dat de wijk Treft wekelijks het lawaai en de drukte van evenementen moet slikken.?
     

Zolang dit alles niet gerealiseerd is, zijn plannen voor grootschalige voetbal, winkelcentra en evenementen onrealistisch en voor Groen Grimbergen onaanvaardbaar.

 

GROEN Grimbergen is niet te vinden voor de verbreding van Ring O en zal zich verzetten tegen elke beslissing die ingaat tegen de milieuvoorwaarden en de conclusies van het MER en tegen de 'Eisenbundel Eurostadion op Parking C - Gemeente Grimbergen' (unaniem goedgekeurd door de Gemeenteraad op 14.05.14).

 

Om de leefbaarheid van Grimbergen en de hele Noordrand te garanderen blijft GROEN Grimbergen er bij de Vlaamse, Federale en Brusselse overheid op aandringen dat er voor de Noordrand en het noorden van het Brussels Gewest, in nauw overleg met de bevolking en alle betrokkenen, werk gemaakt wordt van een geïntegreerd ontwikkelingsplan voor de hele regio waarbij de levenskwaliteit van de bewoners gegarandeerd wordt.