VEILIG EN GEZOND NAAR SCHOOL

07 September 2017

VEILIG EN GEZOND NAAR SCHOOL

Op vrijdag 8 september 2017 heeft Groen Grimbergen actie gevoerd voor een veilige en gezonde schoolomgeving. Samen met kinderen, ouders, directies en politici wil Groen werk maken van dit thema en heeft het een pakket voorstellen klaar. Meer info: Zie flyer onder

BIJLAGEN:
3l_fiets_v02.pdf