Veldkant: de burgemeester zwijgt, de Schepen is niet alert, 52 lindes gekapt…

07 Mei 2022

Veldkant: de burgemeester zwijgt, de Schepen is niet alert, 52 lindes gekapt…

De feiten op een rij… OP 25 april krijgt een bezorgde burger na een schriftelijke vraag aan het gemeentebestuur de volgende melding: “het broedseizoen loopt van half maart tot half augustus. Er mag tijdens deze periode niet gekapt worden.” In een schepencollege verslag lazen we enkele weken geleden dat er een firma aangeduid werd om 52 lindes te kappen in de Veldkantstraat. Vervolgens kwam er een collegenota met een politieverordening betreffende de uit te voeren werken. Eddie Boelens (fractieleider Groen): ” Met Groen voelden we nattigheid. Bij de mondelinge vragen aan het einde van de gemeenteraad van 28 april herinnerden we daarom de meerderheid van Open VLD, N-VA en Vernieuwing aan haar eigen reglement. Onze boodschap was duidelijk: de bomen van de Veldkant mochten pas na 15 augustus gekapt worden.”

 Het gemeentebestuur kent de eigen regels niet. 

Bij zijn antwoord gaf burgemeester Selleslagh aan niet op de hoogte te zijn van de geciteerde melding en de afspraak geen bomen te kappen tijdens het broedseizoen. Groen drong er vervolgens bij hem en Schepen van Leefmilieu Lauwers op aan de eigen regels te respecteren. Na de gemeenteraad toonden de Groenen de verantwoordelijke Schepen de tekst van de melding. De Schepen beloofde er alles aan te doen om de regels te doen gelden.

De Schepen drong er de volgende morgen bij de collega’s inderdaad op aan te wachten met het kappen van de bomen. Te laat want rond dezelfde tijd kregen we de eerste meldingen over de kaalslag die in de Veldkantstraat bezig was. Bomen en vogelnesten lagen op de grond.

Katrien Le Roy (Groen): “achteraf bleek duidelijk dat de burgemeester op de hoogte was van de timing van de kap.  Hij hield deze info zowel voor de oppositie als zijn eigen collega’s, de Schepen van leefmilieu inbegrepen, verborgen. Schepen Lauwers zelf gaat daarmee niet vrijuit. Bij het gunnen van de werken en de goedkeuring van de politieverordening had zij de reflex moeten hebben het probleem aan te kaarten.  Bij gebrek aan voeling met de dossiers gebeurde dit niet. Verwonderlijk is dit niet als je weet dat zij de derde Schepen van leefmilieu is in 3 jaar tijd… “

Eddie Boelens besluit: “we voelen ons bedrogen en voor schut gezet door deze gang van zaken. Gelukkig werden dankzij onze inzet en deze van het actiecomité 50 bomen gered. Een halve overwinning. Mits wat creativiteit en politieke moed was het nochtans mogelijk de aanleg van een fietspad te combineren met het behoud van de volledige Lindelaan. Maar net dat is blijkbaar te veel gevraagd van deze coalitie.”

 

 

Eddie Boelens

Fractieleider groen

0470747424

 

Katrien Le Roy

0494457412

 

Foto: Groenleden voelen zich bedrogen bij de kap van 51 lindes.