Verbreding van Ring 0: betaalt Strombeek-Bever de rekening?

03 Juli 2023

Groen Grimbergen bracht een kritisch advies uit bij het openbaar onderzoek over het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de Ring 0. In tegenstelling tot het gemeentebestuur verzet Groen Grimbergen zich tegen een extra rijstrook tussen Groot Bijgaarden en het viaduct van Vilvoorde. Extra capaciteit voor auto’s zal extra verkeer aantrekken. De tijdelijke gunstige effecten van een bredere Ring zullen binnen de 10 jaar verloren gaan.

Zelfs met “propere auto’s” zal het extra verkeer tot een grotere uitstoot van stikstofdioxide en fijn stof leiden. Vooral Strombeek-centrum, Treft, de omgeving van de Hellebeek en de Spaanse Linde zullen vuilere ongezonde lucht krijgen.

De verkeersleefbaarheid in Strombeek-Bever zal mede door de vervanging van de afrit Strombeek-Bever door een T-kruispunt aan de Boechoutlaan verslechteren. Meer auto’s zullen Strombeek richting afrit Hellebeek doorkruisen.

De extra rijstrook zal ook extra lawaai genereren en de afstand tussen de woningen en de geluidsbron za verminderen. Vooral de bewoners van de Landhuizenlaan, de ’t Voorstraat en de Achtbunderstraat maken zich daarbij grote zorgen omdat een aantal woningen in de werfzone gelegen zijn waardoor onteigening dreigt. Groen eist hierover duidelijkheid. Groen dringt erop aan dat de betrokken buurtbewoners nauw betrokken worden bij overleg met de Vlaamse Overheid over de te herbestemmen percelen. 

Het volledig advies van Groen Grimbergen vindt u hier