WINNAAR GROENE PLUIM 2018: KLANKBORDGROEP KLIMAATWERKING

04 Februari 2019

WINNAAR GROENE PLUIM 2018: KLANKBORDGROEP KLIMAATWERKING

Groen Grimbergen deelt elk jaar een prijs uit aan een organisatie - hoe groot of klein dan ook - die zich in Grimbergen inzet voor zaken als duurzaamheid en sociale binding.

Naast de winnaar van dit jaar, de Klankbordgroep Klimaatwerking, dongen nog 5 andere kandidaten naar de bekroning. Festivalas, een solidariteitsproject van KA Grimbergen voor onderwijs in Latijns Amerika, de meters en peters tegen het zwerfvuil, het theesalon Benda in Strombeek, de Onthaalgroep Vluchtelingen en de Wijde Wereldweken.

Met de keuze voor de klankbordgroep benadrukt de jury dat klimaat bovenaan de agenda staat en dat iedereen inspanningen kan leveren in deze complexe problematiek.

Werken aan duurzaamheid vraagt inspanningen van de nationale en internationale politiek, maar óók van de burger. De klimaatverandering leidt tot grote uitdagingen voor onze planeet en krijgt internationaal grote aandacht via dure akkoorden, maar de uitwerking van afspraken en maatregelen verloopt tergend traag. Ook Grimbergen heeft een burgermeesterconvenant ondertekend om tegen 2020 de CO2-uitstoot te verminderen met minstens 20% of een slordige 26.164 ton. Dit doen ze door energie te besparen, de energie-efficiëntie te verhogen en het inzetten van duurzame energiebronnen. Maar de CO2-uitstoot proberen verminderen doet de gemeente niet alleen!

Een klankbordgroep van een 20-tal wakkere, creatieve en gemotiveerde burgers is opgericht om de gemeente bij te staan in deze ambitieuze onderneming. Zij geloven er sterk in dat het succes van alle klimaatactie plannen valt of staat met de inzet van elke burger.

De Klankbordgroep Klimaatwerking brengt geïnteresseerde burgers bijeen om na te denken over duurzame initiatieven door sensibilisering en uitnodiging tot actie. Concreet brengen zij, in samenwerking met partners zoals 3Wplus en Ecopower, projecten voor PV-installaties in kaart en doen aan prospectie en voorbereiding van de technische, commerciële en financiële aspecten. Het einddoel is het oprichten van een lokale energie-coöperatieve, of het aansluiten bij een bestaande/nieuwe intergemeentelijke energie-coöperatieve. Groen steunt deze groep ten volle; een dikke proficiat voor de inzet en het geleverde werk!