Wordt voor- en naschoolse opvang fors duurder vanaf september 2020?

02 Maart 2020

Wordt voor- en naschoolse opvang fors duurder vanaf september 2020?

Tijdens de afgelopen gemeenteraad van 20 februari 2020 werd de geplandehervorming van de naschoolse opvang besproken. Vanuit de meerderheid werdverklaard dat het huidige systeem “geëvalueerd” wordt. Er werd toegelicht dathet moeilijk is om personeel te vinden om deze opvang te garanderen. Men wilde kwaliteit van deze dienstverlening verhogen, wat alleen maar toegejuicht kanworden. Naschoolse opvang is een moment waarop de kinderen vrij moetenkunnen spelen en dit op een veilige manier.

MAAR... het huidige bestuur neemt de tarifering van deze dienst eveneens onder de loep. Momenteel betalen de ouders van 1 kind 0,90 euro voor de opvang voor de lessen starten, 1,5 euro voor de avondopvang en 3,00 euro voor een volledige woensdagnamiddag (tot 18 uur). Ouders met 2 of meer kinderen betalen respectievelijk 0,70 euro, 1,10 euro en 2,20 euro. Dit betekent dat er voor 1 kind momenteel maandelijks 54 euro en vanaf 2 kinderen 40 euro per kind betaald dient te worden voor deze opvangmomenten.

 

Nu zou er echter overgegaan worden naar een ander systeem van tarifering: per aangevangen half uur zou er een bedrag aangerekend worden. Indien er 1 kind is in een gezin dat deelneemt aan deze opvang, zou er 1,10 euro aangerekend worden per begonnen half uur, vanaf een gezin met 2 kinderen zou dit 0,85 euro per begonnen half uur bedragen.

 

De rekening maken toont aan dat als een kind bijvoorbeeld om 7u30 afgezet wordt aan school en terug opgepikt wordt om 17u45, en op woensdag eveneens tot 17u45 in de opvang blijft, dit voor een gezin met 1 kind een te betalen bedrag van om en bij de 140 euro per maand zou kosten. Voor een gezin met 2 of meer kinderen zou de maandelijkse rekening ongeveer 1OO euro per kind bedragen. 

 

Indien er naar een dergelijke vorm van tarifering overgegaan wordt, zal de rekening dus verdrievoudigen! Er zijn best veel kinderen en ouders die dankbaar gebruik maken van deze opvang. Grootouders wonen immers niet altijd kort bij en werken tegenwoordig vaak zelf ook nog. Deze extra kost zal voor veel gezinnen een zware dobber zijn. Denk maar aan éénoudergezinnen die het financieel vaak al moeilijker hebben en ook vaak van deze opvang gebruik maken. De Groen fractie vindt deze beslissing van het Grimbergs bestuur (met Vernieuwing, Open VLD en NV-A) asociaal en onaanvaardbaar. Opnieuw wordt er beknibbeld op een sociale dienstverlening naar de burger toe. Het kan zoveel beter… 

 

Bron foto: ad.nl